„Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”

Agresja Rosji na Ukrainę wzbudziła w wielu z nas smutek, złość i współczucie wobec naszych pokrzywdzonych braci i sióstr. My, jako harcerze i harcerki, instruktorzy i instruktorki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, chcemy włączyć się w pomoc Ukrainie.

Podejmujemy służbę i wyzwanie. 

Dlatego, uruchamiamy w naszym województwie, kujawsko- pomorskim, zbiórkę funduszy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjadą do naszego regionu. Pieniądze będą przeznaczone na potrzebne materiały żywnościowe, opatrunkowe, lecznicze, ubrania, dokonanie opłat, np. za wynajęcie lokalu, czy specjalistyczną pomoc. Dodatkowo, pozwoli to nam na transport produktów zebranych, przy współpracy z innymi fundacjami, czy organizacjami. Dzięki Państwa pomocy finansowej, będziemy mogli stworzyć całościową i spersonalizowaną pomoc dla uchodźców z Ukrainy, będących w naszym województwie.

Zbiórka publiczna zarejestrowana jest pod numerem 2022/707/OR

Wydzielono konto na potrzeby zbiórki na pomoc Ukrainie:

Prosimy wszystkich, o dołożenie swojej cegiełki na ten cel. Każda najdrobniejsza kwota wspomoże celowe działania.

Nasze działania możesz obserwować na: www.facebook.com/okreg.kujpom.zhr 

lub www.kujawy.zhr.pl 

lub www.zhr.pl/ukraina 

Kim jesteśmy?

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to organizacja pożytku publicznego, która powstała w 1989 roku. Ideowo i programowo kontynuuje tradycje i myśl wychowawczą kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy. Zrzesza 17500 harcerek i harcerzy oraz 1800 instruktorów i instruktorek z całej Polski.

Więcej na: www.zhr.pl 

Aktualne informacje dotyczące działań PHiH w okręgu