W skład Zarządu Okręgu wchodzą:

z wyboru:

  • hm. Piotr Grądziel – przewodniczący
  • phm. Dawid Grabowski – wiceprzewodniczący
  • hm. Kinga Zielińska – skarbnik
  • phm. Mateusz Butkiewicz – członek – sekretarz Zarządu Okręgu
  • pwd. Mikołaj Milecki – członek

z urzędu:

  • hm. Kamila Łazur – komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól ziemi”,
  • phm. Paweł Pankiewicz – p.o. komendanta Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.