W skład Zarządu Okręgu wchodzą osoby wybrane podczas XII Zjazdu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR, w kadencji na lata 2022 – 2024:

z wyboru:

  • phm. Dawid Grabowski HR – przewodniczący
  • phm. Mateusz Butkiewicz HR – wiceprzewodniczący
  • phm. Anna Wiśniewska HR – skarbnik 
  • phm. Klaudia Borowska – członek
  • phm. Piotr Bandurski HR- członek zarządu

z urzędu:

  • hm. Paulina Bartniczak HR – komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól ziemi”,
  • phm. Łukasz Małecki HR – p.o. komendanta Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.