Siedziba:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Terasy 2, 85-053 Bydgoszcz

Mail:
kujawy@zhr.pl

Konto bankowe:
PKO BP S.A. 49 1020 1026 0000 1302 0463 5241

NIP: 556-27-61-824
REGON: 365284204
KRS: 0000634759

Rzecznik prasowy Okręgu Kujawsko-Pomorskiego:
hm. Bogusława Pasieka-Butkiewicz
pasieka.butkiewicz@gmail.com

Napisz do Nas!
Wpisz powyżej poprawnego maila