NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Druhny, Druhowie,

Naczelnictwo wydało uchwałę, która reguluje sposób funkcjonowania naszych jednostek w okresie panującej epidemii COVID-19.
Nowe zasady obowiązują od dnia uchwalenia tj. 25.10.2020 do odwołania.

Wprowadzone wczoraj regulacje pozwalają na funkcjonowanie naszych zastępów, drużyn i innych jednostek na ściśle określonych zasadach. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią uchwały załączonej do tej informacji.

Zbiórki w pomieszczeniach (harcówkach, mieszkaniach prywatnych organizatorów – drużynowych) mogą się odbywać z zachowaniem następujących zasad:

1. Liczba uczestników zbiórki nie może przekroczyć 20 osób.
2. Każdy niepełnoletni uczestnik zbiórki musi mieć zgodę rodziców. Stare zgody zachowują moc. (wzór zgody w załączonej uchwale).
3. W zbiórkach nie mogą uczestniczyć:

• osoby chore na chorobę zakaźną wywołaną COVID-19
• osoby chore na inną chorobę zakaźną przenoszoną drogą kropelkową
• osoby odbywające kwarantannę lub izolację w związku z COVID-19 lub inną chorobą zakaźną

4. Wszyscy uczestnicy muszą korzystać se środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice).
5. Nie wolno spożywać wspólnie przygotowywanych posiłków. Dopuszcza się jedynie te, które uczestnik przyniesie z domu na swój użytek.
6. Koniecznym jest by uczestnicy ograniczyli osobisty kontakt przy powitaniu, pożegnaniu, grach (nie podawali sobie dłoni).
7. Każdy uczestnik ma obowiązek przed spotkaniem zdezynfekować dłonie.
8. Dziesięć minut przed zbiórką należy wywietrzyć pomieszczenie.
9. Podczas każdej zbiórki należy sporządzić listę obecności wg. zasad ustalonych w uchwale.
10. Należy zachowywać 1,5 metrową odległość między uczestnikami zbiórki.
11. Przed i po zbiórce należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie , z którymi stykali się uczestnicy (ławki, stoły, klamki, poręcze, toaletę, kuchnię).

Zbiórki w otwartej przestrzeni publicznej wszystkich jednostek w tym szczepów drużyn i zastępów na chwilę obecną nie mogą się odbywać. W związku z wątpliwościami dotyczącymi przepisów regulujących tę materię, Naczelnictwo czeka na ich interpretację i niezwłocznie po ich otrzymaniu wyda stosowne zalecenia dla jednostek.

Wyjątek od tej reguły stanowią zbiórki, spotkania władz terenowych (władze okręgów, komendantów chorągwi, hufcowych, władze szczepów), w celu wykonywania zadań służbowych związanych z zarządzaniem Związkiem. Zasady bezpieczeństwa opisano precyzyjnie w $ 5 uchwały.

Zbiórki w formie biwaków są dopuszczalne z zastosowaniem zasad opisanych w $ 7 uchwały.

We wszystkich sprawach budzących Wasze wątpliwości proszę kontaktować się ze mną drogą mailową lub telefonicznie. Przed nami trudny, długi kilkumiesięczny marsz ku normalności. Bardzo proszę o wspólny wysiłek, współpracę i kreatywność. Musimy zadbać o to by na końcu tego marszu nie zabrakło w drużynach ani jednej harcerki czy harcerza. Od naszej determinacji, pomysłowości zależy czy drużyny wyjdą z tej próby wzmocnione.

Czuwajmy!

hm. Piotr Grądziel

Tutaj znajdziecie uchwałę Naczelnictwa
drive.google.com/drive/u/1/folders/1noditFy4qC6d-PVMdYgBlS4lQ5ou10CJ
... Czytaj więcej ...See Less

Zobacz na Facebook

A ty co będziesz dzisiaj robił? ... Czytaj więcej ...See Less

Zobacz na Facebook

Nasza Druhno, Nasz Druhu,
😀
... Czytaj więcej ...See Less

Zobacz na Facebook

W Dniu Polskiej Harcerki życzymy Wam Drogie Druhny radości i satysfakcji z harcerskiej pracy. 💐💐💐

Harcerze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
... Czytaj więcej ...See Less

Zobacz na Facebook

Z udziałem między innymi marszałka województwa Pana Piotra Całbeckiego odbyła się 3 października w toruńskim Parku Pamięci uroczystość odsłonięcia płyty upamiętniającej zamordowanych jesienią 1939 roku polskich nauczycieli. W 81. rocznicę zbrodni pomorskiej członkowie zarządu okręgu razem z harcerkami Toruńskiego Hufca Zuchów i Harcerek "Katarzynki" oddali hołd pomordowanym.

Pamiętamy! Czuwamy!
... Czytaj więcej ...See Less

Zobacz na Facebook