Okręg Kujawsko Pomorski ZHR składa się z :

Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól ziemi”
(komendantka hm. Kamila Łazur HR)
Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy
(p.o. komendanta phm. Paweł Pankiewicz HR)
–      Bydgoski Hufiec Harcerek „Jutrzenka”
(hufcowa  phm. Angelika Milecka HR)
–      Bydgoski Hufiec Harcerzy
(hufcowy phm. Mikołaj Butkiewicz HR)
–      Inowrocławski Związek Drużyn Harcerek „Krusza”
(komendantka związku drużyn hm. Paulina Kozłowska HR)
–      Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy
(komendant związku drużyn pwd. Michał Lewandowski HO)
–      Kujawski Związek Drużyn Harcerek „Posag”
(komendantka związku drużyn phm. Joanna Pawlak HR)
–      Kujawski Hufiec Harcerzy
(hufcowy phm. Łukasz Małecki HR)
–      Toruński Hufiec Zuchów i Harcerek „Katarzynki”
(hufcowa phm. Malwina Butkiewicz HR)
– Toruński Związek Drużyn Harcerzy
(komendant związku drużyn pwd. Jerzy Polakiewicz HO)

Okręg Kujawsko – Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powstał w marcu 2000 roku. Skupia on środowiska harcerskie działające na terenie całego województwa. Nasze jednostki działają w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Ciechocinku, Aleksandrowie Kujawskim i Lubiczu.
Harcerki i harcerze w swym życiu kierują się zasadami wynikającymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej skupia ludzi, dla których w życiu najważniejsze są ideały służby Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi.
Jesteśmy organizacją posiadającą nowoczesny program ukierunkowany na budowę społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. W swym działaniu wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniki i nauki. Wciąż jednak jesteśmy blisko natury. Rajdy, biwaki i obozy uczą nas pokory wobec sił przyrody i hartują nas duchowo.
Instruktorzy swą nauką, pracą zawodową i zaangażowaniem dają przykład młodszym wychowankom jak żyć.
Jeśli chcesz w życiu osiągnąć więcej niż zwykły zjadacz chleba, budować lepszy świat oraz radować się każdą chwilą wśród prawdziwych przyjaciół dołącz do harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Pamiętaj: Ty i ZHR – świat jest pełen radości.