Kody jednostek 1% za 2021 rok

1. Kujawsko- Pomorska Chorągiew Harcerzy KUJ 10
2. Kujawsko- Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól ziemi” KUJ 20
3. HOPR Okręg Kujawsko-Pomorski  KUJ 30
4. Bydgoski Hufiec Harcerek „Jutrzenka” BHH-ek KUJ 100
5. 10 Bydgoska Drużyna Harcerek „Arkadia” im. Joanny Skwarczyńskiej „Szarotki” BHH-ek KUJ 110
6. 10 próbna Bydgoska Drużyna Harcerek „Aqua” im. Janiny Bartkiewicz „Bartek” BHH-ek KUJ 130
7. 10 Bydgoska Drużyna Harcerek „Callis” im. Danuty Siedzikówny „Inki” BHH-ek KUJ 170
8.

5 Bydgoska Gromada Zuchenek „Dworki Królowej Elżbiety”

BHH-ek KUJ 190
9. 10 próbna Bydgoska Gromada Zuchenek „Pliroma z Zatoki Gwiazd” BHH-ek KUJ 200
10. 10 próbna Bydgoska Drużyna Wędrowniczek „Elizjum” BHH-ek KUJ 210
11. Inowrocławski Związek Drużyn Harcerek IZDH-ek KUJ 610
12. 7 Inowrocławska Drużyna Harcerek „Halis” im. Bogusławy Zagórskiej IZDH-ek KUJ 650
13. 1 Inowrocławska Gromada Zuchenek „Strażniczki Solnej Krainy” IZDH-ek KUJ 660
14. Zastęp Wedrowniczek „Lewkonie” IZDH-ek KUJ 680
15. Kujawski Związek Drużyn Harcerek „Posag” KZDH-ek KUJ 300
16. 32 Ciechocińska Drużyna Harcerek „Widnokrąg” im. Ireny Chanek „Promyczek” KZDH-ek KUJ 340
17. 21 Aleksandrowska Gromada Zuchenek „Strażniczki 12 Stopnia Horyzontu” KZDH-ek KUJ 350
18. 24 próbna Aleksandrowska Drużyna Harcerek „Brzask” KZDH-ek KUJ 360
19. Toruński Hufiec Zuchów i Harcerek „Katarzynki” THZiH-ek KUJ 400
20. 1 Toruńska Drużyna Harcerek „Łąka” im. gen. Marii Wittek „Miry” THZiH-ek KUJ 420
21. Toruński Szczep ZHR „Brązowa Piątka” KUJ 800
22. 5 Toruńska Drużyna Harcerek „Połoniny” im. Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej THZiH-ek KUJ 810
23. 5 Lubicka Drużyna Harcerek „Grań” im. gen. Elżbiety Zawackiej „Zo” THZiH-ek KUJ 820
24. 5 próbna Toruńska Gromada Zuchenek „Dobre Melodie” THZiH-ek KUJ 860
25. 5 próbna Lubicka Gromada Zuchenek „Opiekunki Skalnej Polany” THZiH-ek KUJ 880
26. Bydgoski Hufiec Harcerzy BZDH-y KUJ 500
27. Fordoński Szczep ZHR „Zielonych Siódemek” KUJ 510
28. 7 Bydgoska Drużyna Harcerzy „Nadzieja” BZDH-y KUJ 510
29. Bydgoski Szczep ZHR „Czarna Dziesiątka” KUJ 520
30. 10 Bydgoska Drużyna Harcerzy „Zjawa” im.  im. Józefa Grzesiaka „Czarnego” BZDH-y KUJ 520
31. 10 próbna Bydgoska Drużyna Harcerzy „Błyskawica” BZDH-y KUJ 520
32. 10 próbna Bydgoska Drużyna Wędrowników „Widmo” BZDH-y KUJ 520
33. 34 Bydgoska Wodna Drużyna Harcerzy „Bryg” BZDH-y KUJ 560
34. 5 próbna Bydgoska Drużyna Harcerzy BZDH-y KUJ 570
35. Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy  IZDH-y KUJ 600
36. 5 Inowrocławska Drużyna Harcerzy „Grot” im. gen. Stanisława Skalskiego IZDH-y KUJ 640
37. 4 próbna Inowrocławska Gromada Zuchowa „Wilczęta Słonecznej Polany” IZDH-y KUJ 680
38. 2 próbna Inowrocławska Drużyna Wędrowników IZDH-y KUJ 690
39. Kujawski Hufiec Harcerzy KHH-y KUJ 700
40. 8 próbna Ciechocińska Drużyna Harcerzy „Spartanie” KHH-y KUJ 740
41. Toruński Związek Drużyn Harcerzy TZDH-y KUJ 900
42. 5 próbna Toruńska Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego TZDH-y KUJ 840