1. Z dniem 1 lutego 2020 r. Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR wprowadza pilotażowy system zgłoszeń biwaków nie będących wypoczynkiem.
  2. Każdy biwak organizowany od dnia 1 lutego 2020 r. przez jednostki należące do Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZHR należy zgłosić przez w/w system.
  3. Po wypełnieniu zgłoszenia należy także wysłać maila z informacją o dodanym zgłoszeniu na adres mailowy: [email protected] oraz na adres mailowy bezpośredniego przełożonego komendantki/ komendanta biwaku (hufcowej/ hufcowego/ ew. komendantki/ komendanta chorągwi).
  4. Zarząd Okręgu informuje, że w pilotażowym systemie zgłaszania biwaków hufcowi/ komendanci chorągwi uzyskają dostęp do pliku z zapisywanymi odpowiedziami z formularza, w którym będą wpisywali, czy mają zastrzeżenia co do organizacji biwaku czy nie.
  5. Zarząd Okręgu informuje, że na stronie dostępna jest lista zgłoszonych biwaków z informacjami o udzielonych zgodach od bezpośrednich przełożonych komendantki/ komendanta biwaku (hufcowej/ hufcowego/ ew. komendantki/ komendanta chorągwi) oraz Zarządu Okręgu.

  • Zarząd Okręgu przypomina, że zamiar zorganizowania biwaku podlega zgłoszeniu na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem biwaku (zgłoszenie biwaku).
  • Zarząd Okręgu przypomina, że biwak może się odbyć tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgód bezpośredniego przełożonego komendanta biwaku oraz Zarządu Okręgu.
  • Zarząd Okręgu przypomina, że obowiązek zgłoszenia biwaku spoczywa na komendantce lub komendancie jednostki organizującej biwak lub innej wyznaczonej pełnoletniej osobie, albo na osobie reprezentującej inną zorganizowaną grupę członków ZHR.