Komendant Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR – phm. Łukasz Małecki HR

W skład Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR wchodzi: