ZOBACZ KODY JEDNOSTEK ZHR


Podaruj swój 1%

Zachęcamy wszystkich do przekazania swojego 1% na rzecz jednostek działających w ZHR. Rozlicz swój PIT za pomocą programu zamieszczonego poniżej. To nic nie kosztuje!

Od kwietnia 2004 roku ZHR jest Organizacją Pożytku Publicznego. Dzięki temu możesz przekazać nam swój 1% podatku. Nie musisz nic wpłacać na nasze konto. Wystarczy, że w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) w odpowiedniej rubryce zadeklarujesz kwotę, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego oraz podasz dane naszej Organizacji tj. nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kto może przekazać 1% dla ZHR?

Część swojego podatku dla jednostek ZHR mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 37)
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28)
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (PIT 36) i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT 36L)
  • podatnicy, którzy uzyskali dochody ze sprzedaży m.in. papierów wartościowych, udziału w spółkach (PIT 38)

https://www.zhr.pl/wp-content/uploads/2013/12/ramkityl.png

Pamiętaj o wpisaniu odpowiedniego KODUJEDNOSTKI w pozycji „kod szczegółowy 1%”.