Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja „Ustawy o systemie oświaty” dotycząca po części organizacji wypoczynku oraz zmiany w KRK.

Link do ustawy [LINK]
Najważniejsze zmiany:

 • Zdefiniowano czym jest wypoczynek, jakie są obowiązki organizatora wypoczynku
 • Określono, że nie musimy zgłaszać  jednodniowych form bez noclegu – zatem zbiórek, wycieczek bez noclegu – nie musimy zgłaszać nawet w okresie wakacji– art. 92a. 1.
 • Uszczegółowiono postępowanie kierownika i wychowawców wypoczynku w razie wypadku – art. 92l. 1. – przekażcie to swoim kierownikom wypoczynków i sprawdźcie czy wasza dokumentacja powypadkowa spełnia obecne wymogi państwowe.
 • Przypominam, iż wypoczynek w bazie widnieje 30 dni od daty zakończenia ferii letnich lub zimowych i od tego dnia mamy obowiązek 5 lat przechowywać dokumentację.
 • Zmianie  uległy wymagania odnośnie karty kwalifikacyjnej uczestnika w załączniku macie poprawiony i zatwierdzony przez Naczelnictwo wzór karty.
 • Uszczegółowiono przepisy dotyczące kontroli prowadzonej przez KO.
 • Uznano stopnie pwd i phm wszystkich organizacji harcerskich zarówno polskich jak i Europejskich, jako państwowe odpowiedniki wychowawcy i kierownika wypoczynku, jednak z koniecznością posiadania stosownych dokumentów – art. 92p
 • Ustalono termin ważności KRK na 12 miesięcy od daty wydania – tzn. że są one ważne na obóz i na ferie. Należy  sprawdzić, czy ich ważność nie kończy się w trakcie wypoczynku!
 • Określono przepisy odnośnie organizatorów kursów kierowników i wychowawców – przypominam, że okręgi same mogą podjąć się ich organizacji za zgodą odpowiedniego Kuratorium Oświaty
 • Wprowadzono kary grzywny dla osób, które zorganizują wypoczynek mimo braku zgody ze strony KO oraz osób, które nie zgłoszą informacji o zmianie dotyczącej wypoczynku – rozdział 9a punkt 1 i 2!

_____________________________________________________________________________

Z dniem 6 kwietnia 2016 roku weszło rozporządzenie do Ustawy określające szczegółowe wymagania względem organizatorów i wychowawców

Link do ustawy [LINK]
Najważniejsze zmiany: 

 • Zmieniono termin zgłaszania półkolonii oraz wypoczynków zagranicznych na 14 dni przed rozpoczęciem do KO, jednak cały czas obowiązuje 21 dni dla obozów i kolonii.
 • Obozy wędrowne muszą dostarczyć mapę trasy z uwzględnieniem terminu i miejsca noclegu.
 • Kierownik wypoczynku nie może pełnić funkcji wychowawcy wypoczynku.
 • Duże zmiany dotyczą obozów wędrownych! Zapoznajcie się z nimi.
 • Zmieniono wzór zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży, zmienił się system logowania – więc sprawdźcie czy możecie się zalogować, zgłoście się ewentualnie od nowa w bazie wypoczynków.
 • Dziennik zajęć – przypominam iż każdy wychowawca ma pod sobą określoną ilość uczestników, muszą być oni do niego przypisani, a jego zadaniem jest wypełnianie dziennika zajęć – sprawdźcie zatem czy książki pracy obozów/podobozów spełniają wymagania MEN i czy pod nimi podpisują się wychowawcy – zwłaszcza w przypadku jednostek liczących więcej niż 20 osób – czyli posiadających 2 wychowawców.

_____________________________________________________________________________

W czerwcu wejdzie w życie nowa „Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych” dla stacjonarnych obozów pod namiotami. Jako ZHR uczestniczyliśmy w jej przygotowaniu, czekamy teraz na jej ostateczną wersję. Jak tylko dostaniemy ją od Sanepidu to Wam podeślemy.