• 22.10.2016 r. – szkolenie z pierwszej pomocy
  • 03.12.2016 r. – szkolenie finansowe dla funkcyjnych (drużynowi, hufcowi, kwatermistrzowie)
  • 03.12.2016 r. – Dzień Skupienia Okręgu
  • 06.01.2017 r. lub 07.01.2017 r. – Bal Niepodległościowy w Ostromecku
  • 11.03.2017 r. – szkolenie z pierwszej pomocy
  • 13.05.2017 r. – wspólne działanie obu Chorągwi