Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów i zimowisk oraz drużynowych zostało przełożone na 10.12.2016 r.

 

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów i zimowisk oraz drużynowych. Po zmianach rozporządzenia o wypoczynku dzieci i młodzieży i instrukcji organizacji obozów, Zarządy Okręgów zostały zobligowane do ustalenia zasad prowadzenia szkoleń medycznych kadr obozów/ zimowisk. Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego wprowadził zasadę, że każdy członek kadry obozu/ zimowiska (komendant, wychowawca, drużynowy) jest zobligowany do odbycia szkolenia z pierwszej pomocy min. raz w roku (od szkolenia do obozu/ zimowiska może minąć max rok). Ze szkolenia zwolnione są osoby posiadające KPP, zawód medyczny, lub inne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy.

Kolejne tego typu szkolenie odbędzie się 11 marca.

 

W każdym szkoleniu może wziąć udział max 25 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).

Informacje organizacyjne:

Termin: 10.12.2016 r. (sobota) w godz.: 9.00 – 18.00

Miejsce: ul. Terasy 2, Bydgoszcz

Koszt: 10 zł (certyfikat, materiały, poczęstunek) – przelew na konto: 20 1500 1360 1213 6009 5182 0000 tytułem: składka programowa – szkolenie – imię i nazwisko

 

Termin zgłoszeń: 25.11.2016 r. godz. 20.00

Formularz zgłoszeniowy