18-19.11.2016 Szkolenie Sanitariusza HOPR – I termin
ul. Terasy 2, BydgoszczFormularz zgłoszeń
25.11.2016 szkolenie finansowe dla drużynowych i hufcowych
(osób rozliczających drużyny, hufce) – w Bydgoszczy na Terasach – 17:30 – 21:00
10.12.2016 szkolenie z pierwszej pomocy

(dla drużynowych, kadr obozów i zimowisk – obowiązkowe raz w roku (chyba, że ktoś ma KPP, zawód medyczny, lub inne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy – od szkolenia do obozu/ zimowiska może minąć max rok)

Formularz zgłoszeń

04.01.2017 finansowo-organizacyjne zatwierdzanie zimowisk
06.01.2017 Bal Niepodległościowy
(dla instruktorów, drużynowych, przybocznych, harcerzy starszych, wędrowników + osoby towarzyszące)
11.01.2017 finansowo-organizacyjne zatwierdzanie zimowisk
11.03.2017 szkolenie z pierwszej pomocy
(dla drużynowych, kadr obozów i zimowisk – obowiązkowe raz w roku (chyba, że ktoś ma KPP, zawód medyczny, lub inne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy – od szkolenia do obozu/ zimowiska może minąć max rok)
23-25.03.2017 Szkolenie Ratownika HOPR
ul. Terasy 2, Bydgoszcz
13.05.2017 szkolenie dla drużynowych, przybocznych, komendantów, kwatermistrzów i oboźnych: Jak zarządzać drużyną w czasie pionierki?