Składki opłacane są ryczałtowo, za ustaloną przez Naczelnictwo ilość osób.

Wysokość składek (jednostki harcerskie i zuchowe) od 1 stycznia 2021 roku:

Jednostka organizacyjnaRyczałt za ilość osóbSkładka jednostkowaWartość składek miesięcznieWartość składek kwartalnieWartość składek rocznie
Gromada Zuchowa1216,00 zł192,00 zł576,00 zł2 304,00 zł
Próbna Gromada Zuchowa916,00 zł144,00 zł432,00 zł1 728,00 zł
Drużyna Harcerska1616,00 zł256,00 zł768,00 zł3 072,00 zł
Próbna Drużyna Harcerska1316,00 zł208,00 zł624,00 zł2 496,00 zł
Drużyna Wędrownicza816,00 zł128,00 zł384,00 zł1 536,00 zł
Próbna Drużyna Wędrownicza516,00 zł80,00 zł240,00 zł960,00 zł

Wysokość składek instruktorskich od 1 stycznia 2021 roku:

Jednostka organizacyjnaRyczałt za ilość osóbSkładka jednostkowaWartość składek miesięcznieWartość składek kwartalnieWartość składek rocznie
Instruktorki i instruktorzy116,00 zł16,00 zł48,00 zł192,00 zł
Harcerki i harcerze starsi116,00 zł16,00 zł48,00 zł192,00 zł
Członkowie współdziałający11,00 zł1,00 zł3,00 zł12,00 zł
Składki instruktorskie oraz składki od harcerek i harcerzy starszych powinny być wpłacane na konto odpowiedniej Chorągwi, zaś składki dotyczącej drużyn i gromad powinny być wpłacane na konto Okręgu:

Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól ziemi”
PKO BP S.A.: 13 1020 1026 0000 1902 0466 1106
Tytułem: Składka członkowska/instruktorska – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)


Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy
PKO BP S.A.: 70 1020 1026 0000 1702 0466 1148
Tytułem: Składka członkowska/instruktorska – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)


Okręg Kujawsko-Pomorski
PKO BP S.A.: 49 1020 1026 0000 1302 0463 5241
Tytułem Składka członkowska – (za jaki okres) – (nazwa jednostki/gromady)