Czuwajcie!
Przedstawiam Wam poniżej obowiązujące od 01.01.2020 wytyczne dotyczące numeracji dokumentów w jednostkach ZHR oraz podczas, HAL i HAZ. Numeracja jednostek, hufców i chorągwi odbywa się na podstawie założonej książki w systemie ZiHeR. Numeracja rozliczeń HAL i HAZ oraz inwestycji odbywać się będzie poprzez nadanie indywidualnego numeru dla danego wydarzenia/inwestycji – tu należy zgłosić się do Skarbnika celem uzyskania takiego numeru. 

Jeżeli, ktoś z funkcyjnych nie posiada dostępu do swojej książki w ZiHeR proszę o informację. 

Z harcerskim pozdrowieniem,
Skarbnik Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR
phm. Dawid Grabowski HR


Poniżej przedstawiamy symbolikę dokumentacji. Aby uzyskać numer książki w ZiHeR, należy zalogować się do ZiHeR-a (kliknij przy przejść) i znaleźć następujące pola.

Ramką w kolorze czerwonym zaznaczono miejsce poszukiwania nazwy książki, zaś ramką w kolorze zielonym zaznaczono NUMER KSIĄŻKI W ZiHeR, którego poszukujesz.

Nazwa dokumentu Symbol dokumentu Numer narastający Numer jednostki ZiHeR lub nadany Rok dokumentu
Faktura FAK 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020
Nota Korygująca NK 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020
KP (Kasa Przyjmie) KP 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020
KW (Kasa Wyda) KW 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020
Polecenie Wyjazdu Służbowego (delegacja) DEL 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020
Zbiorcze Rozliczenie Przejazdu ZRP 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020
Rozliczenie Zaliczki ZAL 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020
Rozliczenie Darowizny DAR 1,2,3,4,itd. numer z zielonej ramki lub nadany 2020

Numerację dokumentów księgowych wystawianych przez nas od 1 stycznia 2020 r. będzie nadawał Skarbnik Okręgu wg klucza:

skrót nazwy dokumentu/ kolejny nr danego typu dokumentu / nr książki jednostki w ZIHER / rok

np. NK/1/25/2020, KP/3/25/2020

Rodzaj dokumentu Wzór numeracji
Faktura FAK/1/25/2020
Nota korygująca NK/1/25/2020
KP (kasa przyjmie) KP/1/25/2020
KW (kasa wyda) KW/1/25/2020
polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) DEL/1/25/2020
zbiorcze rozliczenie przejazdu ZRP/1/25/2020
rozliczenie zaliczki ZAL/1/25/2020
rozliczenie darowizny DAR/1/25/2020