Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR zatwierdza Kalendarz Harcerskiej Akcji Zimowej 2022/2023 w poniższym brzmieniu:

Termin dla zimowisk w trakcie zimowej przerwy świątecznej (23-31.12.2022)Termin dla zimowisk w trakcie ferii zimowych (30.01-12.02.2023)DziałanieOsoba odpowiedzialna
PRZYGOTOWANIA
do 31.10.2022do 15.11.2022Zgłoszenie zimowiska do Zarządu Okręgu za pomocą FORMULARZA.

Za pomocą formularza zgłaszamy zimowisko wstępnie.
Kandydat na komendanta zimowiska
do 31.10.2022do 15.11.2022Zgłoszenie Skarbnikowi Zarządu Okręgu potrzeby utworzenia konta bankowego na zimowiskoKandydat na komendanta zimowiska
do 14.11.2022do 30.11.2022Akceptacja kandydatów na Komendantów i Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu Uchwała ZORozkazy Komendantów ChorągwiZarząd Okręgu
do 07.12.2022do 04.01.2023Działania kwatermistrzowskie i formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów). Wrzucenie skanów dokumentów na dysk Google Drive.Komendant zimowiska
Zatwierdzenie planów pracy drużyn biorących udział w zimowiskuKomendant zimowiska
do 2.12.2022do 09.01.2023Przesłanie Koordynatorowi HAZ informacji dot. zimowiska do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa, program, regulamin)Komendant zimowiska
do 2.12.2022do 09.01.2023Zgłoszenie zimowiska do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Koordynatora HAZ po login i hasło)
Komendant zimowiska
10.12.2022 LINK07.01.2023 LINKI termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w grudniu) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazduKomendant zimowiska
14.01.2023II termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w grudniu) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazduKomendant zimowiska
HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2022/2022
23-31.12.202230.01-12.02.2023Zimowiska
ROZLICZENIE
do 31.01.2022*do 12.03.2023*Rozliczenie zimowiska i przekazanie kompletu dokumentówKomendant zimowiska
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów zimowiskKomendanci Chorągwi

* wszystkie dokumenty finansowe z datą do 31.12.2022 roku powinny spłynąć do Skarbnika Zarządu Okręgu do 8 stycznia 2023 r.