W dniu 4 lipca nad Jez. Białe w okolicach Samociążka odbyły się manewry ratownicze, w których udział,
oprócz harcerzy, wzięły jednostki straży pożarnej, policji i Lasów Państwowych. Ich celem było
przećwiczenie bezpiecznej ewakuacji obozu w lesie podczas zagrożenia pożarem lub warunkami
pogodowymi. Na obozach w tamtej okolicy stacjonuje 120 harcerek i harcerzy siedmiu drużyn z
Bydgoszczy, Inowrocławia, Ciechocinka i Aleksandrowa.

Ćwiczenia ratownicze zorganizowała Chorągiew Harcerzy i Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR wraz z
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta w Koronowie,
Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz Nadleśnictwem Różanna.

Podczas manewrów harcerki i harcerze ćwiczyli swoją sprawność i procedury bezpieczeństwa w
przypadku zagrożenia klęską żywiołową. Symulowana była sytuacja, w której po przejściu trąby
powietrznej, poprzez numer alarmowy poinformowano o wydarzeniu Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udzielało poszkodowanym pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Komenda obozu przeprowadziła działania przewidziane w sytuacji
konieczności ewakuacji harcerek i harcerzy do wyznaczonego miejsca dyslokacji. Jednostki PSP i Policji
prowadziły akcje ratunkowe w lesie i na wodzie – m.in. poszukiwanie i ewakuacja rannych oraz
udzielanie pierwszej pomocy, ratowanie osób z przewróconego kajaka. Zabezpieczono także miejsce
zdarzenia siłami policji i leśników. W miarę możliwości starano się także usuwać skutki nawałnicy.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 11:15, zakończyły po 5 godz.

Na odprawie po zakończeniu odbyła się wymiana spostrzeżeń z ewakuacji oraz wskazanie niedociągnięć do usunięcia.

Celem takich manewrów jest: ćwiczenie sprawności w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w
warunkach polowych, zdobywania i poszerzania wiedzy o możliwych zagrożeniach i sposobach
postępowaniach w konkretnych sytuacjach oraz wdrażanie procedur postępowania w przypadku
wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Dla służb ratowniczych istotne jest także przećwiczenie swoich procedur, wzajemnego współdziałania i komunikacji oraz koordynacja tego typu akcji.

Pomysłodawcami i osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie manewrów byli phm. Robert Gębara – Komendant Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, pwd. Michał Pankiewicz – Komendant obozu oraz pwd. Robert Sawicki.

Druhowie – dziękujemy za zorganizowanie manewrów i perfekcyjne wykonanie ewakuacji obozu.

Relacje z manewrów:

Zbliżenia TVP3 Bydgoszcz: https://bydgoszcz.tvp.pl/37943839/4072018-g-1830

Radio PIK: http://www.radiopik.pl/2,70363,harcerze-na-manewrach-w-samociazku&s=1&si=1&sp=1