Wydłużamy termin zgłoszeń na szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii/ kursów do 3 marca 2017 – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Przypominamy, że każdy komendant obozu/ kolonii, komendant podobozu, wychowawca ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy (od szkolenia do obozu może minąć max rok) – przy zatwierdzaniu obozu/ kolonii należy przedstawić certyfikat/ zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Ze szkolenia zwolnione są osoby posiadające aktualne KPP lub wykonujące zawód medyczny.

 

Szkolenie odbędzie się 11 marca w godzinach 9.00-18.00 na Terasach w Bydgoszczy.