W zakładce Konferencja i Zjazd znajdują się informacje o Okręgowej Konferencji Wyborczej oraz Zjeździe Okręgu. Spisy wyborców zostały wywieszone przez Komendantów Chorągwi w lokalach przy ul. Konopnickiej (lokal ZO i Chorągwi Harcerek) i przy ul. Terasy (lokal Chorągwi Harcerzy) oraz rozesłane do wszystkich hufcowych.