Składki opłacane są ryczałtowo, za ustaloną przez Naczelnictwo ilość osób.

Wysokość składek (jednostki harcerskie i zuchowe) od 1 stycznia 2020 roku:

Jednostka organizacyjnaRyczałt za ilość osóbSkładka jednostkowaWartość składek miesięcznieWartość składek kwartalnieWartość składek rocznie
Gromada Zuchowa1216,00 zł192,00 zł576,00 zł2 304,00 zł
Próbna Gromada Zuchowa916,00 zł144,00 zł432,00 zł1 728,00 zł
Drużyna Harcerska1616,00 zł256,00 zł768,00 zł3 072,00 zł
Próbna Drużyna Harcerska1316,00 zł208,00 zł624,00 zł2 496,00 zł
Drużyna Wędrownicza816,00 zł128,00 zł384,00 zł1 536,00 zł
Próbna Drużyna Wędrownicza516,00 zł80,00 zł240,00 zł960,00 zł

Wysokość składek instruktorskich od 1 stycznia 2020 roku:

Jednostka organizacyjnaRyczałt za ilość osóbSkładka jednostkowaWartość składek miesięcznieWartość składek kwartalnieWartość składek rocznie
Instruktorki i instruktorzy116,00 zł16,00 zł48,00 zł192,00 zł
Harcerki i harcerze starsi116,00 zł16,00 zł48,00 zł192,00 zł
Członkowie współdziałający11,00 zł1,00 zł3,00 zł12,00 zł
Składki instruktorskie oraz składki od harcerek i harcerzy starszych powinny być wpłacane na konto odpowiedniej Chorągwi (konto A lub B), zaś składki dotyczącej jednostek i gromad powinny być wpłacane na konto Okręgu (konto C):

A. Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól ziemi”
Santander 81 1500 1360 1213 6009 5254 0000
Tytułem Składka członkowska/instruktorska – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)


B. Kujawsko-pomorska Chorągiew Harcerzy
Santander 89 1500 1360 1213 6009 5238 0000
Tytułem  Składka członkowska/instruktorska   – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)


C. Okręg Kujawsko-Pomorski
Santander 20 1500 1360 1213 6009 5182 0000
Tytułem Składka członkowska – (za jaki okres) – (nazwa jednostki/gromady)

Przykładowo:
Drużyna 19 XYZ wpłaca składki za I oraz II kwartał 2020- jest drużyną związkową. Kwota jaką powinna zapłacić jednostka to 1536 zł (ponieważ za jeden kwartał płacimy 768 zł). Przelewa je na konto Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w tytule wpisując Składka członkowska – I/II kw 2020- 19 XYZ