TerminDziałanieOsoba odpowiedzialna
PRZYGOTOWANIA
do 31 marca 2021Zgłoszenie chęci organizowania obozu/kolonii za pomocą FORMULARZA.

– Za pomocą formularza dokonujemy WSTĘPNEGO zgłoszenia obozu/ kolonii (nawet jeśli nie są znane szczegóły wyjazdu). – Zgłoszenie uzupełniają także osoby, które planują wyjazd organizowany w innym okręgu.
Kandydat na komendanta obozu/kolonii
do 18 kwietnia 2021Akceptacja kandydatów na Komendantów i Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu Uchwała ZO, Rozkazy Komendantów ChorągwiZarząd Okręgu
Działania kwatermistrzowskie (pisemne uzyskanie zgody właściciela obiektu, pisemne potwierdzenie rezerwacji miejsca obozowego, zgromadzenie niezbędnego sprzętu itp.)Komendant 
Działania formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów – check lista zatwierdzania HAL 2021)Komendant 
Odwiedzenie straży pożarnej i ustalenie: – zasad komunikacji pomiędzy strażą a obozem/ kolonią, – dróg ewakuacyjnych – dla obozów, – przeprowadzenia we współpracy ze strażą próbnego alarmu i szkolenia z bezpieczeństwa.Komendant 
22 maja 2021 Szkolenie  finansowe dla kwatermistrzów* *) jeśli kwatermistrz nie może być obecny musi wyznaczyć zastępstwoKwatermistrz
15 maja 2021Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE – w szkoleniu może wziąć udział max 12 osób – liczy się kolejność zgłoszeńKomendant, wychowawcy, drużynowi
do 4 czerwca 2021Przesłanie Koordynatorowi HAL informacji dot. obozu/ kolonii do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa)Komendant
zgodnie z instrukcją – min. 21 dni przed wyjazdemZgłoszenie obozu/ kolonii do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Zarządu Okręgu po login i hasło)
Komendant
12 czerwca 2021I termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu zatwierdzanie wg. check lista HAL 2021)Komendant 
19 czerwca 2021II termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazduKomendant 
HARCERSKA AKCJA LETNIA 2021
26 czerwca – 31 sierpnia 2021wakacje
ROZLICZENIE
18 września.2021Termin wspólnego rozliczania obozów/koloniiZarząd Okręgu
do 26 września 2021Rozliczenie obozu/kolonii i przekazanie kompletu dokumentówKomendant
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów Komendanci Chorągwi

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ustala wysokość kosztów pośrednich dotyczącej Harcerskiej Akcji Letniej 2021 – nie ulegają zmianie w stosunku do roku poprzedniego:

  • od obozów stałych – 6%
  • od obozów wędrownych i kolonii zuchowych – 4%

Do pobrania

# Plik Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 2021-7_Uchwała_ws.-kalendarza-HAL Dawid Grabowski 709 KB 202
2 pdf 2021_zatwierdzanie obozów Dawid Grabowski 144 KB 393
3 pdf Rozliczenie HAL2021 Dawid Grabowski 35 KB 195