KALENDARZ HAZ Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 2020 / 2021

Termin dla zimowisk w trakcie zimowej przerwy świątecznej (23-31.12.2020)Termin dla zimowisk w trakcie ferii zimowych (15-28.02.2021)DziałanieOsoba odpowiedzialna
PRZYGOTOWANIA
do 31.10.2020do 15.12.2020Zgłoszenie zimowiska do Zarządu Okręgu za pomocą FORMULARZA.

Za pomocą formularza zgłaszamy zimowisko wstępnie.
Kandydat na komendanta zimowiska
do 14.11.2020do 30.12.2020Akceptacja kandydatów na Komendantów i Kwatermistrzów przez Zarząd OkręguUchwała ZORozkazy Komendantów ChorągwiZarząd Okręgu
Działania kwatermistrzowskie i formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów)Komendant zimowiska
Zatwierdzenie planów pracy drużyn biorących udział w zimowiskuKomendant zimowiska
do 5.12.2020do 15.01.2021Przesłanie Koordynatorowi HAZ informacji dot. zimowiska do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa, program, regulamin)Komendant zimowiska
do 5.12.2020do 25.01.2021Zgłoszenie zimowiska do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Koordynatora HAZ po login i hasło)
Komendant zimowiska
5.12.202023.01.2021I termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w listopadzie) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazduKomendant zimowiska
06.02.2021II termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w listopadzie) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazduKomendant zimowiska
HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2020/2021
23-31.12.202015-28.02.2021Zimowiska
ROZLICZENIE
16.01.202113.03.2021Termin wspólnego rozliczania zimowiskZarząd Okręgu
do 23.01.2021do 27.03.2021Rozliczenie zimowiska i przekazanie kompletu dokumentówKomendant zimowiska
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów zimowiskKomendanci Chorągwi