Termin dla zimowisk w trakcie zimowej przerwy świątecznej (23-31.12.2019) Termin dla zimowisk w trakcie ferii zimowych (27.01-9.02.2020) Działanie Osoba odpowiedzialna
PRZYGOTOWANIA
do 11.10.2019 do 17.11.2019 Zgłoszenie zimowiska do Zarządu Okręgu za pomocą FORMULARZA.

Za pomocą formularza zgłaszamy zimowisko wstępnie.
Kandydat na komendanta zimowiska
do 11.10.2019 do 17.11.2019 Zgłoszenie Skarbnikowi Zarządu Okręgu potrzeby otworzenia konta bankowego na zimowisko Kandydat na komendanta zimowiska
do 31.10.2019 do 30.11.2019 Akceptacja kandydatów na Komendantów i Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu
  • Uchwała ZO
  • Rozkazy Komendantów Chorągwi
Zarząd Okręgu
Działania kwatermistrzowskie i formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów) Komendant zimowiska
Zatwierdzenie planów pracy drużyn biorących udział w zimowisku Komendant zimowiska
do 5.12.2019 do 3.01.2020 Przesłanie Koordynatorowi HAZ informacji dot. zimowiska do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa, program, regulamin) Komendant zimowiska
do 5.12.2019 do 3.01.2020 Zgłoszenie zimowiska do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Koordynatora HAZ po login i hasło)
Komendant zimowiska
7.12.2019 4.01.2020 I termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w listopadzie) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu Komendant zimowiska
11.01.2020 II termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w listopadzie) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu Komendant zimowiska
HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2019/2020
23-31.12.2019 27.01-9.02.2020 Zimowiska
ROZLICZENIE
4.01.2020 15.02.2020 Termin wspólnego rozliczania zimowisk Zarząd Okręgu
do 14.01.2020 do 29.02.2020 Rozliczenie zimowiska i przekazanie kompletu dokumentów Komendant zimowiska
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów zimowisk Komendanci Chorągwi