PRZYGOTOWANIA

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
do 31 marca 2020
Zgłoszenie chęci organizowania obozu/ kolonii do Okręgu za pomocą FORMULARZA.

 

  • Za pomocą formularza dokonujemy WSTĘPNEGO zgłoszenia obozu/ kolonii (nawet jeśli nie są znane szczegóły wyjazdu).
  • Zgłoszenie uzupełniają także osoby, które planują wyjazd organizowany w innym okręgu.
Kandydat na komendanta obozu/ kolonii
do 19 kwietnia 2020

Akceptacja kandydatów na Komendantów i  Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu:
– Uchwała ZO
– Rozkazy Komendantów Chorągwi

Zarząd Okręgu
  Działania kwatermistrzowskie (pisemne uzyskanie zgody właściciela obiektu, pisemne potwierdzenie rezerwacji noclegów,  zgromadzenie niezbędnego sprzętu itp.) Komendant
  Działania formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów – check lista zatwierdzania HAL 2020) Komendant
  Odwiedzenie straży pożarnej i ustalenie:
– zasad komunikacji pomiędzy strażą a obozem/ kolonią,
– dróg ewakuacyjnych – dla obozów,
– przeprowadzenia we współpracy ze strażą próbnego alarmu i szkolenia z bezpieczeństwa.
Komendant
16 maja 2020 Szkolenie  finansowe dla kwatermistrzów*

 

*) jeśli kwatermistrz nie może być obecny musi wyznaczyć zastępstwo

Kwatermistrz
16 maja 2020 Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE – w szkoleniu może wziąć udział max 12 osób Komendant, wychowawcy, drużynowi
do 6 czerwca 2020

Przesłanie Koordynatorowi HAL informacji dot. obozu/ kolonii do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa)

Komendant
zgodnie z instrukcją – min. 21 dni przed wyjazdem Zgłoszenie obozu/ kolonii do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Zarządu Okręgu po login i hasło) Komendant
13 czerwca 2020 I termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu zatwierdzanie wg. check listy Komendant
20 czerwca 2020
II termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w czerwcu) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazduzatwierdzanie wg. check listy Komendant

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2020

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
27 czerwca – 
31 sierpnia 2020
Wakacje  

ROZLICZENIE

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
19 września 2020 Termin wspólnego rozliczania obozów/ kolonii Skarbnik ZO
do 27 września 2020
Przelanie kosztów pośrednich na konto Zarządu Okręgu Komendant
do 27 września 2020 Rozliczenie obozu i przekazanie kompletu dokumentów – Lista dokumentów składających się na rozliczenie Komendant
  Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów obozów/ kolonii Komendanci Chorągwi

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR ustala wysokość kosztów pośrednich dotyczącej Harcerskiej Akcji Letniej 2020:
• od obozów stałych – 6%
• od obozów wędrownych i kolonii zuchowych – 4%