Zmiany w przepisach związanych z Organizacją HAL

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja „Ustawy o systemie oświaty” dotycząca po części organizacji wypoczynku oraz zmiany w KRK.

Link do ustawy [LINK]
Najważniejsze zmiany:

 • Zdefiniowano czym jest wypoczynek, jakie są obowiązki organizatora wypoczynku
 • Określono, że nie musimy zgłaszać  jednodniowych form bez noclegu – zatem zbiórek, wycieczek bez noclegu – nie musimy zgłaszać nawet w okresie wakacji– art. 92a. 1.
 • Uszczegółowiono postępowanie kierownika i wychowawców wypoczynku w razie wypadku – art. 92l. 1. – przekażcie to swoim kierownikom wypoczynków i sprawdźcie czy wasza dokumentacja powypadkowa spełnia obecne wymogi państwowe.
 • Przypominam, iż wypoczynek w bazie widnieje 30 dni od daty zakończenia ferii letnich lub zimowych i od tego dnia mamy obowiązek 5 lat przechowywać dokumentację.
 • Zmianie  uległy wymagania odnośnie karty kwalifikacyjnej uczestnika w załączniku macie poprawiony i zatwierdzony przez Naczelnictwo wzór karty.
 • Uszczegółowiono przepisy dotyczące kontroli prowadzonej przez KO.
 • Uznano stopnie pwd i phm wszystkich organizacji harcerskich zarówno polskich jak i Europejskich, jako państwowe odpowiedniki wychowawcy i kierownika wypoczynku, jednak z koniecznością posiadania stosownych dokumentów – art. 92p
 • Ustalono termin ważności KRK na 12 miesięcy od daty wydania – tzn. że są one ważne na obóz i na ferie. Należy  sprawdzić, czy ich ważność nie kończy się w trakcie wypoczynku!
 • Określono przepisy odnośnie organizatorów kursów kierowników i wychowawców – przypominam, że okręgi same mogą podjąć się ich organizacji za zgodą odpowiedniego Kuratorium Oświaty
 • Wprowadzono kary grzywny dla osób, które zorganizują wypoczynek mimo braku zgody ze strony KO oraz osób, które nie zgłoszą informacji o zmianie dotyczącej wypoczynku – rozdział 9a punkt 1 i 2!

_____________________________________________________________________________

Z dniem 6 kwietnia 2016 roku weszło rozporządzenie do Ustawy określające szczegółowe wymagania względem organizatorów i wychowawców

Link do ustawy [LINK]
Najważniejsze zmiany: 

 • Zmieniono termin zgłaszania półkolonii oraz wypoczynków zagranicznych na 14 dni przed rozpoczęciem do KO, jednak cały czas obowiązuje 21 dni dla obozów i kolonii.
 • Obozy wędrowne muszą dostarczyć mapę trasy z uwzględnieniem terminu i miejsca noclegu.
 • Kierownik wypoczynku nie może pełnić funkcji wychowawcy wypoczynku.
 • Duże zmiany dotyczą obozów wędrownych! Zapoznajcie się z nimi.
 • Zmieniono wzór zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży, zmienił się system logowania – więc sprawdźcie czy możecie się zalogować, zgłoście się ewentualnie od nowa w bazie wypoczynków.
 • Dziennik zajęć – przypominam iż każdy wychowawca ma pod sobą określoną ilość uczestników, muszą być oni do niego przypisani, a jego zadaniem jest wypełnianie dziennika zajęć – sprawdźcie zatem czy książki pracy obozów/podobozów spełniają wymagania MEN i czy pod nimi podpisują się wychowawcy – zwłaszcza w przypadku jednostek liczących więcej niż 20 osób – czyli posiadających 2 wychowawców.

_____________________________________________________________________________

W czerwcu wejdzie w życie nowa „Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych” dla stacjonarnych obozów pod namiotami. Jako ZHR uczestniczyliśmy w jej przygotowaniu, czekamy teraz na jej ostateczną wersję. Jak tylko dostaniemy ją od Sanepidu to Wam podeślemy. 

Krzyż Honorowy ZHR „Pro Amico” dla Marszałka Piotra Całbeckiego

Dnia 14 maja 2016 r. podczas szkolenia dla kadr tegorocznych obozów letnich, mieliśmy zaszczyt gościć Marszałka naszego Województwa Pana Piotra Całbeckiego.

 

Było to dla nas wszystkich wyjątkowe spotkanie, gdyż podczas niego został wręczony Panu Marszałkowi Krzyż Honorowy ZHR PRO AMICO, przyznany Rozkazem Przewodniczącej L6/2016.

 

Mogliśmy w ten sposób wyrazić nasze uznanie za wieloletnie wsparcie i  życzliwość Pana Marszałka, który wspiera nasze działania, tworząc godne warunki funkcjonowania Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR.

SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
zhr_01  

 

 

SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC

SONY DSC

 

Szkolenie pionierkowe i szkolenie z pierwszej pomocy

W sobotę 14 maja 2016 r. blisko 100 harcerek i harcerzy z Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZHR spotkało się w Przyłubiu przy Leśniczówce Grodzyna w Nadleśnictwie Cierpiszewo na szkoleniu pionierkowym i szkoleniu z pierwszej pomocy.

Punktualnie o 10 rozpoczęło się szkolenie z pierwszej pomocy dla komendantów obozów, komendantów podobózów, drużynowych i przybocznych. W trakcie czterogodzinnego szkolenia, uczestnicy ćwiczyli przede wszystkim prowadzenie prawidłowej resuscytacji, ale także dowiedzieli się jak korzystać z defibrylatora, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Odbyło się także szkolenie z opatrywania i zabezpieczania różnego rodzaju ran i urazów. W związku z tym, że celem naszego szkolenie z pierwszej pomocy było przygotowanie do tegorocznej Akcji Letniej omówione zostały także wypadki jakie mogą zdarzyć się na naszych obozach. Szkolenie zaliczamy do bardzo udanych i już teraz podajemy terminy kolejnych tego typu szkoleń: 22 października 2016 i 11 marca 2017 r.

Równocześnie zastępowi wzięli udział w szkoleniu pionierkowym, w trakcie którego poznali nowe sposoby budowania pryczy, a także dowiedzieli się, jak w prosty sposób ułatwić sobie budowanie pryczy, czy półek.

 

Po przerwie obiadowej drużynowi wzięli udział w zajęciach na temat właściwego zaplanowania i rozbicia obozu oraz organizacji pracy drużyny, podobozu. W tym samym czasie zastępowi poznali tajniki zdobnictwa obozowego i przygotowali piękne totemy.

 

Za przeprowadzenie szkoleń dziękujemy naszym prowadzącym:

 • hm. Tomaszowi „Watrze” Kucharzewskiemu – szkolenie pionierkowe,
 • phm. Rafałowi Dobrzyńskiemu – szkolenie pionierkowe,
 • phm. Bartoszowi „Barnejowi” Pietrzakowi – szkolenie pionierkowe,
 • Andrzejowi Bartela – szkolenie z pierwszej pomocy,
 • Łukaszowi Zielińskiemu – szkolenie z pierwszej pomocy,
 • phm. Łukaszowi Susarskiemu – szkolenie z pierwszej pomocy.

 

SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC

Więcej zdjęć.

Nowy adres, nowy NIP

Druhny i Druhowie – przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienia się siedziba oraz NIP naszego Okręgu.

Zatem nasz nowy adres to:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Terasy 2
85-053 Bydgoszcz

Nowy NIP: 556-27-61-824

Wszystkie faktury wystawione od 1 stycznia 2016 r. muszą być wystawiona na nowe dane.

hm. Ryszard Wcisło odszedł na wieczną wartę

Z wielkim smutkiem informujemy, że na wieczną wartę odszedł hm. Ryszard Wcisło – długoletni, wybitny instruktor harcerski. Zmarł w wieku 82 lat.

received_848973615220912Założyciel Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) zakazanego przez PRL-owskie władze.  Wielokrotnie aresztowany i przesłuchiwany przez MO i SB. Komendant Zlotu 70-lecia Harcerstwa w 1981 roku.

Członek założyciel Związku Harcerstwa Polskiego rz.1918 i członek władz naczelnych ZHP rz.  1918, następnie ZHR.

Wielokrotny komendant lub kwatermistrz akcji obozowych okręgu małopolskiego ZHR. Współorganizator pierwszych Białych Służb (od 1983 r.). Ikona harcerstwa krakowskiego. Wzór do naśladowania dla harcerzy i instruktorów harcerskich.

22 lutego 2008 r. odznaczony Krzyżem Honorowym ZHR Semper Fidelis. Na X Zjeździe ZHR odznaczony przez prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

______________________________________________________________________________
Przewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zarządziła 3-miesięczną żałobę.
W związku z tym wszystkie harcerki i harcerze proszeni są o założenie na ten okres na Krzyże Harcerskie czarnej krepy.