W związku z uchwałą Naczelnictwa o przeprowadzeniu we wszystkich jednostkach organizacyjnych ZHR inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych i wartości niematerialnych, wyposażenia i sprzętu niskocennego, proszę o przeprowadzenie inwentaryzacji w Waszych jednostkach (drużyny, gromady, hufce, chorągwie – zgodnie z tym jak się rozliczacie).

Proszę o:

– przesłanie uzupełnionych arkuszy spisu w wersji edytowalnej na maila: okreg@kujawy.zhr.pl najpóźniej do 18 stycznia 2017 r. (im szybciej tym lepiej),

– przekazanie podpisanych arkuszy do skarbniczki lub przewodniczącej ZO do 31.01.2017 r.