Zarząd Okręgu Kujawsko – Pomorskiego ZHR na podstawie § 13 pkt. 1 Regulaminu finansowo – gospodarczego ZHR ustalił iż:

  1. Systematyczne i staranne prowadzenie dokumentacji finansowej oznacza, że dana jednostka poprzez osobę odpowiedzialną rozlicza się ze Skarbnikiem Okręgu w cyklach miesięcznych,
  2. Każda z w/w osób, zobowiązana jest do comiesięcznego prowadzenia i przekazywania dokumentów finansowo – gospodarczych wraz z Oświadczeniem, do dnia 7-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni Skarbnikowi Okręgu,
  3. W przypadku braku dokumentów finansowo – gospodarczych za dany miesiąc osoba odpowiedzialna, przekazuje Skarbnikowi Okręgu tylko Oświadczenie.