Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR uchwala następującą wysokość składek członkowskich obowiązujących na terenie Okręgu w roku 2017:

I.

 1. Składki organizacyjne: 10 zł x liczba osób ustalona przez Radę Naczelną dla danego rodzaju jednostki organizacyjnej miesięcznie,
 2. Składki instruktorskie od instruktorek i instruktorów pracujących: 13 zł miesięcznie,
 3. Składki instruktorskie od instruktorek i instruktorów niepracujących: 10 zł miesięcznie,
 4. Składki harcerek i harcerzy starszych pracujących: 13 zł miesięcznie,
 5. Składki harcerek i harcerzy starszych niepracujących: 10 zł miesięcznie,
 6. Składki członków współdziałających pracujących: 13 zł miesięcznie,
 7. Składki członków współdziałających niepracujących: 10 zł miesięcznie.

______________________________________________________________________________

II. Składki organizacyjne zbierane są w następujący sposób:
– wpłacane są drużynowej lub drużynowemu,
– drużynowe/drużynowi (szczepowe/szczepowi) wpłacają na rachunek bankowy Zarządu Okręgu.

 • Gromada zuchenek/ zuchów związkowa – 360 zł kwartalnie
 • Gromada zuchenek/ zuchów próbna – 270 zł kwartalnie
 • Drużyna harcerek/ harcerzy związkowa – 480 zł kwartalnie
 • Drużyna harcerek/ harcerzy próbna – 390 zł kwartalnie
 • Drużyna wędrowniczek/ wędrowników związkowa – 240 zł kwartalnie
 • Drużyna wędrowniczek/ wędrowników próbna – 150 zł kwartalnie

______________________________________________________________________________

III. Składki instruktorskie zbierane są w następujący sposób:
– wpłacane są na rachunek bankowy odpowiedniej Chorągwi,
– pozostają w dyspozycji Chorągwi.

 • Instruktorki, instruktorzy pracujący – 39 zł kwartalnie
 • Instruktorki, instruktorzy niepracujący – 30 zł kwartalnie

______________________________________________________________________________

IV. Składki od harcerek i harcerzy starszych zbierane są w następujący sposób:
– należących do kręgów harcerstwa starszego wpłacane są do przewodniczącej/ przewodniczącego kręgu,
– przewodniczące/ przewodniczący kręgów harcerstwa starszego wpłacają na rachunek bankowy odpowiedniej Chorągwi,
– nie należących do kręgów wpłacane są na rachunek bankowy odpowiedniej Chorągwi,
– pozostają w dyspozycji Chorągwi.

 • Harcerki, harcerze starsi pracujący – 39 zł kwartalnie
 • Harcerki, harcerze starsi niepracujący – 30 zł kwartalnie

______________________________________________________________________________

V. Składki od członków współdziałających zbierane są w następujący sposób:
– należących do kół przyjaciół harcerstwa wpłacane są do przewodniczącej/ przewodniczącego koła,
– przewodniczące/ przewodniczący kół przyjaciół harcerstwa wpłacają na rachunek bankowy Okręgu,
– nie należących do kół wpłacane są na rachunek bankowy Okręgu,
– pozostają w dyspozycji Okręgu.

 • Członkowie współdziałający pracujący – 39 zł kwartalnie
 • Członkowie współdziałający niepracujący – 30 zł kwartalnie

______________________________________________________________________________

Konta bankowe

 • Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól ziemi” – BZ WBK 81 1500 1360 1213 6009 5254 0000
 • Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy – BZ WBK 89 1500 1360 1213 6009 5238 0000
 • Okręg Kujawsko-Pomorski – BZ WBK 20 1500 1360 1213 6009 5182 0000