W skład Zarządu Okręgu wchodzą:

z wyboru:

  • hm. Kinga Zielińska – przewodnicząca Zarządu Okręgu
  • Piotr Grądziel (członek współdziałający ZHR) – wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu
  • phm. Paulina Ogorzała – skarbnik Zarządu Okręgu
  • pwd. Mateusz Butkiewicz – członek – sekretarz Zarządu Okręgu
  • phm. Dawid Grabowski – członek Zarządu Okręgu

z urzędu:

  • hm. Ewa Machera – komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól ziemi”,
  • phm. Robert Gębara – p.o. komendanta Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.