Zarząd Okręgu

W skład Zarządu Okręgu wchodzą:

z wyboru:

  • hm. Kinga Zielińska – przewodnicząca,
  • hm. Witold Szady- wiceprzewodniczący,
  • phm. Paulina Ogorzała – skarbnik,
  • pwd. Michał Apanowicz.

z urzędu:

  • hm. Ewa Machera – komendantka chorągwi,
  • hm. Wojciech Smolak – komendant chorągwi.