Okręg Kujawsko Pomorski ZHR składa się z :

Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól ziemi”

(komendantka hm. Ewa Machera HR)

Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy

(p.o. komendanta phm. Robert Gębara HR)

–      Bydgoski Hufiec Harcerek „Jutrzenka”
(hufcowa phm. Kamila Łazu HRr)
–      Bydgoski Hufiec Harcerzy
(p.o. hufcowego pwd. Mikołaj Butkiewicz HO)
–      Inowrocławski Związek Drużyn Harcerek „Krusza”

(komendantka związku drużyn hm. Paulina Kozłowska HR)

–      Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy

(komendant związku drużyn phm. Włodzimierz Kozłowski HR)

–      Kujawski Związek Drużyn Harcerek „Posag”

(komendantka związku drużyn phm. Joanna Drużyńska-Marcinkowska HR)

–      Kujawski Hufiec Harcerzy

(Hufcowy phm. Łukasz Małecki HR)

–      Toruński Hufiec Zuchów i Harcerek „Katarzynki”

(hufcowa phm. Patrycja Bączalska wędr.)

Okręg Kujawsko – Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powstał w marcu 2000 roku. Skupia on środowiska harcerskie działające na terenie całego województwa. Największe hufce działają w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku i Toruniu.
Harcerki i harcerze w swym życiu kierują się zasadami wynikającymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej skupia ludzi, dla których w życiu najważniejsze są ideały służby Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi.
Jesteśmy organizacją posiadającą nowoczesny program ukierunkowany na budowę społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. W swym działaniu wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniki i nauki. Wciąż jednak jesteśmy blisko natury. Rajdy, biwaki i obozy uczą nas pokory wobec sił przyrody i hartują nas duchowo.
Instruktorzy swą nauką, pracą zawodową i zaangażowaniem dają przykład młodszym wychowankom jak żyć.
Jeśli chcesz w życiu osiągnąć więcej niż zwykły zjadacz chleba, budować lepszy świat oraz radować się każdą chwilą wśród prawdziwych przyjaciół dołącz do harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Pamiętaj: Ty i ZHR – świat jest pełen radości.