Komplet dokumentów wymaganych do rozliczenia zimowiska

Rozliczenie finansowe:

 1. Książka finansowa – w wersji papierowej i elektronicznej
 2. Komplet opisanych dokumentów źródłowych – wpiętych w skoroszyt/ segregator, ułożonych w odpowiedniej kolejności – zgodnie z zasadami rozliczeń w Okręgu Kujawsko-Pomorskim

Pozostałe dokumenty – wpięte w jeden segregator:

 1. Raport poobozowy – w wersji papierowej i elektronicznej
 2. Lista uczestników zimowiska – w wersji papierowej i elektronicznej
 3. Oryginał lub kopia książki pracy komendanta zimowiska:
  • Regulaminy obowiązujące na zimowisku
  • Potwierdzenia zapoznania się uczestników z regulaminami obowiązującymi na zimowisku
  • Wypełnione karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników zimowiska
  • Plan pracy zimowiska
 4. Oryginały lub kopie książek pracy / dzienników zajęć komendantów podobozów (wychowawców)
 5. Dokumenty sporządzone podczas zimowiska, obejmujące m.in. dokumentację medyczną, żywieniową, gospodarczą lub inną dotyczącą kadry i uczestników
 6. Arkusze, protokoły, pisma i decyzje sporządzone lub wydane w związku z kontrolami i wizytacjami zimowiska