PRZYGOTOWANIA

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
do 25 marca 2019
Zgłoszenie chęci organizowania obozu/ kolonii do Okręgu za pomocą FORMULARZA.

  • Za pomocą formularza dokonujemy WSTĘPNEGO zgłoszenia obozu/ kolonii (nawet jeśli nie są znane szczegóły wyjazdu).
  • Zgłoszenie uzupełniają także osoby, które planują wyjazd organizowany w innym okręgu.
Kandydat na komendanta obozu/ kolonii
do 25 marca 2019
Zgłoszenie Skarbnikowi Zarządu Okręgu potrzeby otworzenia konta bankowego na obóz/ kolonię Kandydat na komendanta obozu/ kolonii
do 14 kwietnia 2019 Akceptacja kandydatów na Komendantów i  Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu:

  • Uchwała ZO
  • Rozkazy Komendantów Chorągwi
Zarząd Okręgu
Koordynator HOPR poda termin na początku lutego Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE – w szkoleniu może wziąć udział max 12 osób Komendant, wychowawcy, drużynowi
Działania kwatermistrzowskie (pisemne uzyskanie zgody właściciela obiektu, pisemne potwierdzenie rezerwacji noclegów,  zgromadzenie niezbędnego sprzętu itp.) Komendant
Działania formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów – LISTA) Komendant
Odwiedzenie straży pożarnej i ustalenie:
– zasad komunikacji pomiędzy strażą a obozem/ kolonią,
– dróg ewakuacyjnych – dla obozów,
– przeprowadzenia we współpracy ze strażą próbnego alarmu i szkolenia z bezpieczeństwa.
Komendant
do 25 maja 2019 Zatwierdzenie planów pracy drużyn biorących udział w obozie/ kolonii przez Hufcowych/ Komendantów ZD Komendant
do 25 maja 2019 Przesłanie Koordynatorowi HAL informacji dot. obozu/ kolonii do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa,  program, regulamin) Komendant
do 25 maja 2019 Zgłoszenie obozu/ kolonii do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Zarządu Okręgu po login i hasło) Komendant
15 czerwca 2019 I termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu – zatwierdzanie wg. check list Komendant
22 czerwca 2019
II termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu – zatwierdzanie wg. check list Komendant

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2019

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
21 czerwca – 
31 sierpnia 2019
Wakacje

ROZLICZENIE

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
do 31 sierpnia 2019 Przelanie kosztów pośrednich na konto Zarządu Okręgu Komendant
14.09.2019
od godz. 10:00
do godz. 18:00
Wspólne warsztaty dotyczące rozliczeń obozów Skarbniczka ZO
do 29 września 2019 Rozliczenie obozu i przekazanie kompletu dokumentów – LISTA Komendant
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów obozów/ kolonii Komendanci Chorągwi

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR ustala wysokość kosztów pośrednich dotyczącej Harcerskiej Akcji Letniej 2019:
• od obozów stałych – 6%
• od obozów wędrownych i kolonii zuchowych – 4%