PRZYGOTOWANIA

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
do 25 lutego 2018
Zgłoszenie chęci organizowania obozu/ kolonii do Okręgu za pomocą FORMULARZA.

  • Za pomocą formularza dokonujemy WSTĘPNEGO zgłoszenia obozu/ kolonii (nawet jeśli nie są znane szczegóły wyjazdu).
  • Zgłoszenie uzupełniają także osoby, które planują wyjazd organizowany w innym okręgu.
Kandydat na komendanta obozu/ kolonii
do 25 lutego 2018
Zgłoszenie Skarbnikowi Zarządu Okręgu potrzeby otworzenia konta bankowego na obóz Kandydat na komendanta obozu/ kolonii
do 3 marca 2018 Akceptacja kandydatów na Komendantów i  Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu:

  • Uchwała ZO
  • Rozkazy Komendantów Chorągwi
Zarząd Okręgu
24 marca 2017 Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE – w szkoleniu może wziąć udział max 12 osób Komendant, wychowawcy, drużynowi
Działania kwatermistrzowskie (pisemne uzyskanie zgody właściciela obiektu, pisemne potwierdzenie rezerwacji noclegów,  zgromadzenie niezbędnego sprzętu itp.) Komendant
Działania formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów – LISTA) Komendant
Odwiedzenie straży pożarnej i ustalenie:
– zasad komunikacji pomiędzy strażą a obozem/ kolonią,
– dróg ewakuacyjnych – dla obozów,
– przeprowadzenia we współpracy ze strażą próbnego alarmu i szkolenia z bezpieczeństwa.
Komendant
do 14 maja 2018 Zatwierdzenie planów pracy drużyn biorących udział w obozie/ kolonii przez Hufcowych/ Komendantów ZD Komendant
do 27 maja 2018 Przesłanie Koordynatorowi HAL informacji dot. obozu/ kolonii do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa,  program, regulamin) Komendant
do 27 maja 2018 Akceptacja planu pracy oraz wykazu kadry Komendantów Chorągwi Komendant
do 27 maja 2018 Zgłoszenie obozu/ kolonii do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Zarządu Okręgu po login i hasło)

Komendant
30 maja lub 9 czerwca 2018 Zatwierdzanie finansowo-organizacyjne w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu

LISTA

– FORMULARZ ZATWIERDZANIA (zostanie udostępniony w maju)

Komendant
17 czerwca I termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu

Komendant
23 czerwca II termin Zatwierdzania finansowo-organizacyjnego w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE (zgłoszenia zostaną uruchomione w maju) – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu

Komendant

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2018

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
23 czerwca – 
31 sierpnia 2018
Wakacje

ROZLICZENIE

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
15 września 2018
Termin wspólnego rozliczania obozów Komendant
max do 30 września 2018
Przelanie kosztów pośrednich na konto Zarządu Okręgu Komendant
max do 30 września 2018 Rozliczenie obozu i przekazanie kompletu dokumentów – LISTA Komendant
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów obozów/ kolonii Komendanci Chorągwi

 

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR ustala wysokość kosztów pośrednich dotyczącej Harcerskiej Akcji Letniej 2018:
• od obozów stałych rozliczonych w terminie – 6%
• od obozów stałych rozliczonych po terminie (po 30.09.2018 r.) – 8%
• od obozów wędrownych i kolonii zuchowych rozliczonych w terminie – 4%
• od obozów wędrownych i kolonii zuchowych rozliczonych po terminie (po 30.09.2018 r.) – 6%