Kalendarz HAZ 2017

PRZYGOTOWANIA

do 30 listopada 2016 Zgłoszenie zimowiska do Okręgu za pomocą FORMULARZA.

Za pomocą formularza zgłaszamy zimowisko wstępnie.

Kandydat na komendanta zimowiska
do 7 grudnia 2016 Akceptacja kandydatów na Komendantów i  Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu

  • Uchwała ZO
  • Rozkazy Komendantów Chorągwi
Zarząd Okręgu
10 grudnia 2016 Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr zimowisk – ZGŁOSZENIA Komendant zimowiska, wychowawcy, drużynowi
do 20 grudnia 2016 Działania kwatermistrzowskie (pisemne uzyskanie zgody właściciela obiektu, pisemne potwierdzenie rezerwacji noclegów,  zgromadzenie niezbędnego sprzętu itp.) Komendant zimowiska
do 20 grudnia 2016 Działania formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów – LISTA) Komendant zimowiska
do 20 grudnia 2016 Zatwierdzenie planów pracy drużyn biorących udział w zimowisku przez Hufcowych/ Komendantów ZD Komendant zimowiska
do 31 grudnia 2016 Przesłanie Koordynatorowi HAZ informacji dot. zimowiska do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa,  program, regulamin) Komendant zimowiska
do 31 grudnia 2016 Akceptacja planu pracy oraz wykazu kadry Komendantów Chorągwi Komendant zimowiska
4 stycznia 2017 lub 11 stycznia 2017 – zapisy na zatwierdzanie Zatwierdzanie finansowo-organizacyjne w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu – LISTA Komendant zimowiska
21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku Zgłaszanie zimowiska do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Koordynatora HAZ po login i hasło)

Komendant zimowiska

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2017

30 stycznia – 12 lutego 2017 Ferie Zimowe Komendant zimowiska

ROZLICZENIE

Rozliczenie zimowiska i przekazanie kompletu dokumentów Komendant zimowiska
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów zimowisk Komendanci Chorągwi