Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów i zimowisk oraz drużynowych – 10.12.2016 r.

Ostateczny termin zgłoszeń: 02.12.2016 r. godz. 20.00 – Zgłoszenia

W szkoleniu może wziąć udział max 25 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).

Informacje organizacyjne:
– Termin: 10.12.2016 r. (sobota) w godz.: 9.00 – 18.00
– Miejsce: ul. Terasy 2, Bydgoszcz
– Koszt: 10 zł (certyfikat, materiały, poczęstunek) – przelew na konto: 20 1500 1360 1213 6009 5182 0000 tytułem: składka programowa – szkolenie – imię i nazwisko

 

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów i zimowisk oraz drużynowych. Po zmianach rozporządzenia o wypoczynku dzieci i młodzieży i instrukcji organizacji obozów, Zarządy Okręgów zostały zobligowane do ustalenia zasad prowadzenia szkoleń medycznych kadr obozów/ zimowisk. Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego wprowadził zasadę, że każdy członek kadry obozu/ zimowiska (komendant, wychowawca, drużynowy) jest zobligowany do odbycia szkolenia z pierwszej pomocy min. raz w roku (od szkolenia do obozu/ zimowiska może minąć max rok). Ze szkolenia zwolnione są osoby posiadające KPP, zawód medyczny, lub inne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy.

Zmiana terminu szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów i zimowisk oraz drużynowych zostało przełożone na 10.12.2016 r.

 

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów i zimowisk oraz drużynowych. Po zmianach rozporządzenia o wypoczynku dzieci i młodzieży i instrukcji organizacji obozów, Zarządy Okręgów zostały zobligowane do ustalenia zasad prowadzenia szkoleń medycznych kadr obozów/ zimowisk. Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego wprowadził zasadę, że każdy członek kadry obozu/ zimowiska (komendant, wychowawca, drużynowy) jest zobligowany do odbycia szkolenia z pierwszej pomocy min. raz w roku (od szkolenia do obozu/ zimowiska może minąć max rok). Ze szkolenia zwolnione są osoby posiadające KPP, zawód medyczny, lub inne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy.

Kolejne tego typu szkolenie odbędzie się 11 marca.

 

W każdym szkoleniu może wziąć udział max 25 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).

Informacje organizacyjne:

Termin: 10.12.2016 r. (sobota) w godz.: 9.00 – 18.00

Miejsce: ul. Terasy 2, Bydgoszcz

Koszt: 10 zł (certyfikat, materiały, poczęstunek) – przelew na konto: 20 1500 1360 1213 6009 5182 0000 tytułem: składka programowa – szkolenie – imię i nazwisko

 

Termin zgłoszeń: 25.11.2016 r. godz. 20.00

Formularz zgłoszeniowy

Terminarz Okręgu 2016/2017 – aktualizacja

18-19.11.2016 Szkolenie Sanitariusza HOPR – I termin
ul. Terasy 2, BydgoszczFormularz zgłoszeń
25.11.2016 szkolenie finansowe dla drużynowych i hufcowych
(osób rozliczających drużyny, hufce) – w Bydgoszczy na Terasach – 17:30 – 21:00
10.12.2016 szkolenie z pierwszej pomocy

(dla drużynowych, kadr obozów i zimowisk – obowiązkowe raz w roku (chyba, że ktoś ma KPP, zawód medyczny, lub inne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy – od szkolenia do obozu/ zimowiska może minąć max rok)

Formularz zgłoszeń

04.01.2017 finansowo-organizacyjne zatwierdzanie zimowisk
06.01.2017 Bal Niepodległościowy
(dla instruktorów, drużynowych, przybocznych, harcerzy starszych, wędrowników + osoby towarzyszące)
11.01.2017 finansowo-organizacyjne zatwierdzanie zimowisk
11.03.2017 szkolenie z pierwszej pomocy
(dla drużynowych, kadr obozów i zimowisk – obowiązkowe raz w roku (chyba, że ktoś ma KPP, zawód medyczny, lub inne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy – od szkolenia do obozu/ zimowiska może minąć max rok)
23-25.03.2017 Szkolenie Ratownika HOPR
ul. Terasy 2, Bydgoszcz
13.05.2017 szkolenie dla drużynowych, przybocznych, komendantów, kwatermistrzów i oboźnych: Jak zarządzać drużyną w czasie pionierki?

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy na obozie TSz ZHR „Nadzieja”

W dniu 18 sierpnia 2016 r. obóz Toruńskiego Szczepu ZHR „Nadzieja” odwiedził Prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydenta powitali: przewodniczący ZHR – hm. Grzegorz Nowik, komendantka obozu TSz ZHR „Nadzieja” w Chomiąży Szlacheckiej – phm. Wiktoria Kowalska oraz przewodnicząca Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR – hm. Kinga Zielińska.

ZHR_011ZHR_012ZHR_111

W trakcie wizyty Prezydent odwiedził wszystkie podobozy:

ZHR_019 ZHR_100 ZHR_067 ZHR_065 ZHR_063 ZHR_054 ZHR_050 ZHR_035 ZHR_028

Następnie wziął udział w ognisku, na które zostali zaproszeni także przedstawiciele działających w Polsce organizacji harcerskich objętych honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy: Związku Harcerstwa Polskiego, Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego Stowarzyszenia Harcerskiego, Royal Rangers Polska oraz Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”.

Ognisko i gawęda Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy na długo zapadnie w naszej pamięci.

ZHR_131 ZHR_178 ZHR_167 ZHR_165 ZHR_162 ZHR_156 ZHR_147ZHR_116Zdjęcia: Robert Sawicki

 

O wizycie można przeczytać:

Terminarz Okręgu na 2016/2017:

 • 22.10.2016 r. – szkolenie z pierwszej pomocy
 • 03.12.2016 r. – szkolenie finansowe dla funkcyjnych (drużynowi, hufcowi, kwatermistrzowie)
 • 03.12.2016 r. – Dzień Skupienia Okręgu
 • 06.01.2017 r. lub 07.01.2017 r. – Bal Niepodległościowy w Ostromecku
 • 11.03.2017 r. – szkolenie z pierwszej pomocy
 • 13.05.2017 r. – wspólne działanie obu Chorągwi

 

Zmiany w przepisach związanych z Organizacją HAL

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja „Ustawy o systemie oświaty” dotycząca po części organizacji wypoczynku oraz zmiany w KRK.

Link do ustawy [LINK]
Najważniejsze zmiany:

 • Zdefiniowano czym jest wypoczynek, jakie są obowiązki organizatora wypoczynku
 • Określono, że nie musimy zgłaszać  jednodniowych form bez noclegu – zatem zbiórek, wycieczek bez noclegu – nie musimy zgłaszać nawet w okresie wakacji– art. 92a. 1.
 • Uszczegółowiono postępowanie kierownika i wychowawców wypoczynku w razie wypadku – art. 92l. 1. – przekażcie to swoim kierownikom wypoczynków i sprawdźcie czy wasza dokumentacja powypadkowa spełnia obecne wymogi państwowe.
 • Przypominam, iż wypoczynek w bazie widnieje 30 dni od daty zakończenia ferii letnich lub zimowych i od tego dnia mamy obowiązek 5 lat przechowywać dokumentację.
 • Zmianie  uległy wymagania odnośnie karty kwalifikacyjnej uczestnika w załączniku macie poprawiony i zatwierdzony przez Naczelnictwo wzór karty.
 • Uszczegółowiono przepisy dotyczące kontroli prowadzonej przez KO.
 • Uznano stopnie pwd i phm wszystkich organizacji harcerskich zarówno polskich jak i Europejskich, jako państwowe odpowiedniki wychowawcy i kierownika wypoczynku, jednak z koniecznością posiadania stosownych dokumentów – art. 92p
 • Ustalono termin ważności KRK na 12 miesięcy od daty wydania – tzn. że są one ważne na obóz i na ferie. Należy  sprawdzić, czy ich ważność nie kończy się w trakcie wypoczynku!
 • Określono przepisy odnośnie organizatorów kursów kierowników i wychowawców – przypominam, że okręgi same mogą podjąć się ich organizacji za zgodą odpowiedniego Kuratorium Oświaty
 • Wprowadzono kary grzywny dla osób, które zorganizują wypoczynek mimo braku zgody ze strony KO oraz osób, które nie zgłoszą informacji o zmianie dotyczącej wypoczynku – rozdział 9a punkt 1 i 2!

_____________________________________________________________________________

Z dniem 6 kwietnia 2016 roku weszło rozporządzenie do Ustawy określające szczegółowe wymagania względem organizatorów i wychowawców

Link do ustawy [LINK]
Najważniejsze zmiany: 

 • Zmieniono termin zgłaszania półkolonii oraz wypoczynków zagranicznych na 14 dni przed rozpoczęciem do KO, jednak cały czas obowiązuje 21 dni dla obozów i kolonii.
 • Obozy wędrowne muszą dostarczyć mapę trasy z uwzględnieniem terminu i miejsca noclegu.
 • Kierownik wypoczynku nie może pełnić funkcji wychowawcy wypoczynku.
 • Duże zmiany dotyczą obozów wędrownych! Zapoznajcie się z nimi.
 • Zmieniono wzór zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży, zmienił się system logowania – więc sprawdźcie czy możecie się zalogować, zgłoście się ewentualnie od nowa w bazie wypoczynków.
 • Dziennik zajęć – przypominam iż każdy wychowawca ma pod sobą określoną ilość uczestników, muszą być oni do niego przypisani, a jego zadaniem jest wypełnianie dziennika zajęć – sprawdźcie zatem czy książki pracy obozów/podobozów spełniają wymagania MEN i czy pod nimi podpisują się wychowawcy – zwłaszcza w przypadku jednostek liczących więcej niż 20 osób – czyli posiadających 2 wychowawców.

_____________________________________________________________________________

W czerwcu wejdzie w życie nowa „Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych” dla stacjonarnych obozów pod namiotami. Jako ZHR uczestniczyliśmy w jej przygotowaniu, czekamy teraz na jej ostateczną wersję. Jak tylko dostaniemy ją od Sanepidu to Wam podeślemy. 

Krzyż Honorowy ZHR „Pro Amico” dla Marszałka Piotra Całbeckiego

Dnia 14 maja 2016 r. podczas szkolenia dla kadr tegorocznych obozów letnich, mieliśmy zaszczyt gościć Marszałka naszego Województwa Pana Piotra Całbeckiego.

 

Było to dla nas wszystkich wyjątkowe spotkanie, gdyż podczas niego został wręczony Panu Marszałkowi Krzyż Honorowy ZHR PRO AMICO, przyznany Rozkazem Przewodniczącej L6/2016.

 

Mogliśmy w ten sposób wyrazić nasze uznanie za wieloletnie wsparcie i  życzliwość Pana Marszałka, który wspiera nasze działania, tworząc godne warunki funkcjonowania Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR.

SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC
zhr_01  

 

 

SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC

SONY DSC